Leitgiris
Jus Sveikina!
Gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“
Daugiau

Kryptys

Pagrindinės mūsų klubo veiklos kryptys.

Karyba

Leitgiris rekonstruoja IX-XIII a. baltų karius. Pagrindinis mūsų tikslas - atkurti karingųjų protėvių išvaizdą, karybos kultūrą, papročius ir žinoma - kovas. Naudojame ginklų ir šarvų kopijas, kuriais kovėsi lietuviai, jotvingiai, kuršiai, aukštaičiai, žemaičiai, skalviai, sėliai ir kitos baltų gentys. Kiekvienas, kuris nori pajusti kovinę baltų dvasią yra kviečiamas prie mūsų prisijungti ir savo kailiu patirti ir persikelti į didingus praeities amžius.

Amatai

Klube aktyviai vystomi archajiški baltų amatai - odos apdirbimas, audimas, siuvimas, pluošto dažymas, juostų vijimas, nėrimas adata, medžio darbai, kalvystė ir daugelis kitų. Stengiamės savo rankomis atkurti senovės baltų buities reikmenis, drabužius, šarvus ir net ginklus. Nepamirštame ir midaus virimo bei kitų senovinės virtuvės gėrybių.

Edukacijos

Istorinės edukacijos programos skirtos gyvai pristatyti ankstyvųjų viduramžių laikotarpį, kuomet formavosi Lietuva kaip valstybė. Pristatome senovės baltų karybą, senovines pramogas ir žaidimus, įvairius amatus ir buitį. Kiekvienas gali pasirinkti tai kas jį labiausiai domina.

Veikla

Mus galite pamatyti

Artimiausių renginių kalendorius

Mūsų žygiai

Praėjusių žygių metraštis

Prisijunk!

Kviečiame į „Leitgirio“ gretas

Straipsniai

Straipsniai istorinės rekonstrukcijos tema ir ne tik...

Klubo darbai

Auksarankių kraitis

Parama mūsų veiklai

Jūs galite prisidėti prie mūsų veiklos skirdami jai paramą!

Apie mus

Leitgirio legenda.

 • Daugel tame krašte pilių buvo, ir kiekvienoje jų – karalius.

  Retą kartą, kai piktas priešas, turto ir vergų godus, į šį kraštą įsigaudavo, susivienydavę kilčių kunigai jam atremti. Dažniausiai palikę užkluptąjį vieną žinotis, patylomis džiaugdamiesi, kad kaimynui ir neprieteliui nelaimė nutiko, kad piktas gudas ar žuvėdas nuvargins jį, ir kitąkart pačiam ant jo pilės užpuolus lengviau priveikti bus... Atėjus, tačiau, šaltų žiemų metui, atsirado daugel naujų piktų priešų, kurie be atadvasties teriojo mūsų žemes. Iš už pietryčių pelkynų vis dažniau čia smelkėsi gudų kariaunos, jau ne tik plėšti žemes, bet ir amžiams jas nuvergti pasiryžusios, žiemiuose, o paskui ir pietų pusėje pradėjo kurtis piktos vokiečių ordos, kurios ne tik kraštą teriojo, bet ir žmones nuo senųjų dievų ir protėvių tikėjimo atplėšt norėjo. Dėl karalių ir kunigų tarpusavio karų nuvargęs kraštas be gailesčio teriojamas buvo, vienas gardas po kitos krito, visam krašte pilės liepsnojo...

 • Krašto viduryje, kurio pikti priešai dar nebuvo pasiekę, susirinko visų kilčių vyrai, bendros bėdos aptarti.

  Suėjo sujojo šlovės godūs jotvingiai, užsispyrę žemaičiai, svečius kraštus išmaišę skalviai ir kuršiai, kovose su gudais ir krivičiais užgrūdinti lietuviai su sėliais ir dar daugel vyrų iš kitų aisčių kilčių ir genčių. Vienijo juos visus bendras tikslas – protėvių priesakai, liepę gimtą žemę nuo neprieteliaus ginti nebojant anei gyvasties, anei patogumo savo. Karštai savo tarpe jie ginčijosi, kas yr priešas didžiausias, ar tai gudas klastingas, ar aršus vokietis, kol nusprendė, kad pikčiausias – savas valdonas, kuris dėl keršto ar dėl turto leidžia priešui gimtą žemę terioti ar net pats jo pulkus ant kaimyno pilės veda, o jei priešo artimais nėra – pats savo žmones spaudžia pikčiau net už gudo tijūną. Nusprendė visi, kad norint visoms negandoms atsispirti visi turi būti tvirti ir vieningi kaip laitas – kaip padas po židiniu, ant kurio kūrenasi ugnis namus sušildanti kaip ant bočių priesakų pagrindo dega gyvenimu jųjų širdys.

 • Šimtametėje girioje, kur, anot senų padavimų visi dievai gyvena, suradę karšinčių ąžuolą, vyrai prisiekė saugoti bočių palikimą...

  Eiti keliu, kurį jie nurodė, niekad nelenkdami galvos nei prieš gudą, nei prieš vokietį nei prieš jokį kitą savo kilties pavergėją. Atsiliepė žmonės į išsiųstą krivūlę, iš pradžių nors ir negausiai, bet vis drąsiau ir gausiau rinkosi prie ąžuolo vyrai karėj išmanūs, liejosi į draugę ir moterys, sumanios ūkėj... Rinkosi vyrai iš Ašmenos, iš Nalšios ir Pilsoto, Upytės ir Ceklio, Dainavos ir Sėlos. Liejosi į bendrą jėgą, kiekvienas atnešdamas iš savo krašto kas geriausia, ir taip praturtindamas bendrą jėgą. Dainuviai atnešė karštumą ir kovingumą, lietuviai – apsukrumą, žemaičiai – santūrumą ir atsargumą. Suplaukė susiliejo visų kilčių žmonės, nenorintys nei saviems nei svetimiems tironams paklusti. Švento Leitos ąžuolo paunksmėje tyliai ištartas žodis ir susikūrusi jo bendruomenė, suliejusi visų genčių patirtį ir jėgą, tvirta kaip laitas, jau netilpo po plačiomis senojo ąžuolo šakomis, pradėjo netilpti net pačioje girioje, todėl pasklido vėl visi į savo gentis, kur gyveno, kariavo ir mirė taip kaip Leitos girioje prisiekę buvo. Tačiau protėvių žemei karėn pakvietus, visi - senas ir jaunas, kuriems jau jų tėvai prisakę buvo, turėjo kelti ir vykti į Leitos girią.

 • Leitgiris

  Leitgiris atkuria senobės leičių luomo užgimimo laikotarpį - XII-XIII a., kuomet Lietuva pradėjo žengti savo pirmuosius kaip didžios valstybės žingsnius. Klubo leičius atstovaują įvairių baltų genčių kariai ir amatininkai. Nors pagrindinis dėmesys klube skiriamas karybai, tačiau leičių bendruomenė ne tik kariaudavo. Klubo amatininkai puikiai įvaldę tekstilės amatus, gilinamės į odininkystės, kalvystės, kaulo ir rago apdorojimo bei kitų amatų paslaptis. Didelę dalį veiklos skiriame karinių žaidimų ir edukacijų programoms.

 • Tapkite
  Klubo
  Nariu!

Klubo nariai

Martynas

Seniūnas

Mindaugas

Tarybos narys

Siga

Tarybos narė

Linas

Narys

Gedas

Narys

Elena

Narė

Skirmantas

Narys

Vytas

Narys

Deima

Narė

Kuosa

Narys

Gerda

Narė

Raminta

Narė

Žalčius

Narys

Nalšius

Narys

Adatėlė

Narė

Raimis

Narys

Žvirblis

Narys

Visgirdas

Šeimynykštis

Laurynas

Šeimynykštis

Ugnė

Šeimynykštė

Asta

Šeimynykštė

Karolis

Šeimynykštis

Ignas

Šeimynykštis

Visus besidominčius baltų kultūra ir gyvensena, kviečiame prisijungti prie mūsų gretų ir sužinoti daugiau apie mūsų bočių gyvenimą, išmokti senobinių amatų ar laikyti ginklą taip, kaip laikė mūsų protėviai!

Susisiekite su mumis

Kontaktiniai telefonai: +370 670 91390

El.paštas: infoleitgiris.lt

Adresas korespondencijai: Bendorėlių 1-oji al. 48, LT-14196, Bendoriai, Vilniaus r. sav.